ca88会员登录入口关于申报夏柳等83人成为中国注册会计师协会非执业会员的报告

来源:ca88会员登录入口原创 发布时间:2018-06-21 15:03:40

深注协秘字﹝201864  

中国注册会计师协会:

  我市夏柳83人通过注册会计师全国统一考试,取得全科合格证书,符合《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》中第三条的规定,经本人在广东省注协申请并由我会研究,同意该83人加入中国注册会计师协会,成为非执业会员。

  现将名单呈报贵会备案。

 

  附件:深圳市非执业会员资格申报汇总表

                                

                                       ca88会员登录入口  

2018613日     

 

 

非执业会员信息

序号

姓名

性别

全科合格证号/考核批准文号

1

夏柳

QY172801317

2

朱明珍

QZ172800008

3

谢露

QY172800282

4

陆美娟

QY172800517

5

易杰

QY172801325

6

陈佩娜

QY172801329

7

黄璇

QY172800785

8

李军

QY172800022

9

邵武华

QY172801051

10

何惠红

QY172801121

11

贺馨瑶

QY172801734

12

王云

QY162801838

13

李格非

QY172801787

14

刘文惠

QY172800370

15

李志蓉

QY172800682

16

张祥金

QY172800068

17

董晓瑜

QY172800175

18

潘天珏

QY172800162

19

罗江梅

QY172800083

20

尹文欣

QY172801659

21

莫家伟

QY172800235

22

刘飞

QY172801627

23

唐竟峰

QY162801322

24

王卉洁

QY172801477

25

李英

QY172801455

26

秦江龙

QY172800071

27

黄显道

QY172800078

28

林少芳

QY172801217

29

冉艳

QY172801034

30

虞景和

QY172800344

31

杨滔

QY172801421

32

李畅

QY172801670

33

张晨

QY172801433

34

邓妍

QY172801390

35

钟威

QY172801227

36

邓超

QY172800352

37

司马汀晟

QY172800301

38

朱烈君

QY172801766

39

陈学思

QY172801483

40

谭政

QY172800862

41

李海博

QY172801631

42

陈欣

QY172800826

43

邹游

QY172800693

44

李世强

QY172800328

45

朱家友

QY172801523

46

杨翠林

QY172800067

47

孙冰

QY172800686

48

匡水林

QY172801347

49

何劭威

QY172800180

50

沈丽莉

QY172800228

51

梁艳春

QY172801047

52

赵海燕

QY172801099

53

张元伟

QY172800356

54

刘晰

QY172800166

55

廖静

QY172800310

56

陈建军

QY172800986

57

余翔

QY172801461

58

谢珍芳

QY172800865

59

李树森

QY172800299

60

黄琳希

QY172800481

61

韩卒梅

QY172801076

62

黄艳娥

QY172800317

63

刘昂宇

QZ172800002

64

王明星

QY172801672

65

何昕

QY172800503

66

郭华平

QY172800096

67

毛美

QY172800872

68

刘正

QY172800217

69

邓兰兰

QY172801590

70

刘爱娜

QY162800722

71

胡欣

QY172801432

72

邓惠珍

QY172801120

73

王智

QY172801610

74

李珺

QY172800613

75

朱金芝

QY172800041

76

袁柳叶

QY172800815

77

凌敏锐

QY172801820

78

张丽勤

QY172800983

79

沈馨

QY172800420

80

郭志华

QY172801518

81

陈明星

QY172801029

82

段敏莹

QY172800176

83

王乐

QY172800343

 


XML 地图 | Sitemap 地图